آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (JVCP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله