آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (JVCP) - پرسش‌های متداول