اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز مجله آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی 

هدف از انتشار مجله آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی چاپ مقالات علمی و انتشار نتایج پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه‌های مختلف آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی است. انواع مقالات مورد پذیرش، شامل مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری شاخص، گزارشات درمانگاهی و آزمایشگاهی و یادداشت‌های کوتاه علمی با نوآوری برجسته می‌باشد. تمامی مقالات به زبان فارسی با چکیده لاتین (انگلیسی) چاپ می‌شود. مقالات نبایستی قبلاً در نشریات خارجی و داخلی  به چاپ رسیده باشند.

هدف غائی نشریه آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و هم‌سویی بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه در علم دامپزشکی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تبادل افکار و اطلاعات در زمینه دامپزشکی بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور می‌باشد.