دوره و شماره: دوره 14، 3 (55) پاییز - شماره پیاپی 55، پاییز 1399 
1. بررسی تاثیر ماساژ موضعی بر میزان تولید شیر و سیستم ایمنی پستان گاوهای شیری

صفحه 209-217

10.30495/jvcp.2020.1873924.1242

احسان امام جمعه؛ کیانوش خشایار؛ سعید عظیم پور؛ مجید فرتاش وند؛ هادی پورتقی


3. ارزیابی شاخص قلبی به عنوان معیاری جهت خاتمه احیاء با مایع‌درمانی در سگ‌های دچار شوک هیپوولمیک

صفحه 229-236

10.30495/jvcp.2020.1885116.1252

رضا آذرگون؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ هادی ایمانی راستابی


5. بررسی غلظت پلاسمایی پپتید ناتریورتیک دهلیزی در اسب‌های مبتلا به پس‌زدگی دریچه ریوی قلب

صفحه 251-261

10.30495/jvcp.2020.1908982.1280

محمد حسن ناجی زاده؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علیرضا وجهی؛ معصومه جباری فخر؛ محمد رضا مهرآرا؛ حسین شاد


8. گزارش موردی رخداد همزمان سنوروزیس و آنسفالیت لیستریایی در یک رأس گوسفند

صفحه 301-314

10.30495/jvcp.2020.1894379.1259

سیروس صادقیان چالشتری؛ مصطفی عبداللهی؛ سارا شکرپور؛ ایرج اشرافی تمای؛ مریم هاشمیان