دوره و شماره: دوره 13، 3 (51) پاییز، پاییز 1398، صفحه 221-328 
1. بررسی اثر نانوذره سلنیم و سلنیت سدیم بر بیان ژن ادیپونکتین در جفت میش‌های آبستن

صفحه 221-234

پدرام معیری؛ غلام علی کجوری؛ افشین جعفری دهکردی؛ علی محمد احدی؛ مهسا ابوالفضل زاده


6. مقایسه میزان اسید سیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین

صفحه 281-289

افسانه حسن پور؛ رضا نارنجی ثانی؛ کیوان کرامتی؛ محمود احمدی همدانی