دوره و شماره: دوره 10، 3 (39) پاییز - شماره پیاپی 39، پاییز 1395 
7. گزارش جراحات نودولار منتشر غیرمعمول در روده‎ بره‎های مبتلا به کوکسیدیوز

صفحه 251-256

علیرضا تقوی رضوی ‎زاده؛ حسین نورانی؛ غلامرضا رزمی؛ هاشم ظریف مقدم باصفت