دوره و شماره: دوره 10، 2 (38) تابستان - شماره پیاپی 38، تابستان 1395 
4. جداسازی، کشت و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ

صفحه 127-142

داود کاظمی؛ کریم شمس اسنجان؛ نیما دهدیلانی؛ حامد پارسا؛ علی اکبر موثق پور اکبری؛ پروین اکبرزاده


5. بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس لوسمی گاوان در گاوهای استان خوزستان

صفحه 143-153

سعید زمانی زاده؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری