دوره و شماره: دوره 1، 3 (3) پاییز - شماره پیاپی 3، پاییز 1386، صفحه 141-226 
1. بررسی عوارض بیوپسی سوزنی پروستات تحت هدایت اولتراسونوگرافی در سگ

صفحه 141-147

علی رضایی؛ غفور موسوی؛ داریوش مهاجری؛ غلامرضا اسد نسب؛ نوید حاجی‌ علیلو؛ قهرمان اکرمی نوجه‌ده


8. بررسی برخی تغییرات خونی در آلودگی با کرم قلب سگ (دیروفیلاریا ایمیتیس)

صفحه 195-201

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ فرهاد دستمالچی؛ یعقوب قره‌داغی؛ منصور خاکپور