دوره و شماره: دوره 2، 3 (7) پاییز - شماره پیاپی 7، پاییز 1387، صفحه 181-269 
2. اثرات فوتوبیولوژیک لیزر هلیوم نئون بر فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون خرگوش

صفحه 189-195

جعفر رحمانی کهنموئی؛ شهاب الدین صافی؛ رسول صدیقی بنابی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ میرهادی خیاط نوری


6. تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سیتریک بر الگوی حرکتی اسپرم‌های اپیدیدیمی گاو در محیط Hams F10

صفحه 217-239

کیوان عبدی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم‌زاده نوا؛ امیرعلی کاوه؛ پژمان میرشکرایی


9. مطالعه اثر تجویز خوراکی والپروات سدیم بر تغییرات الکتروکاردیوگرام در گربه

صفحه 250-260

مهرداد نشاط قراملکی؛ میر هادی خیاط نوری؛ یعقوب شمس پارام