دوره و شماره: دوره 2، 4 (8) زمستان - شماره پیاپی 8، زمستان 1387، صفحه 271-358 
4. بررسی میزان آلودگی کلیه و طحال نشخوارکنندگان اهلی به نوچه لینگواتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه

صفحه 295-300

سهراب رسولی؛ بهادر حاجی محمدی؛ سید شمس الدین اطهاری؛ رضا اسدی عیسی کان؛ مهران مجرد


5. مطالعه فراساختاری سلول‌های جنسی آغازی، اووگونی‌ها و اووسیت‌ها در جنین بز

صفحه 301-308

سید مهدی بانان خجسته؛ رضا رنجبر؛ نعیم آلبوغبیش؛ امیر عباس فرشید؛ محبوبه صالحی


7. مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

صفحه 319-325

افشین دواساز تبریزی؛ روز علی باتوانی؛ سیامک عصری رضائی؛ ملاحت احمدی؛ حمید میرزایی


9. بیماری هاری و وضعیت آن در ایران

صفحه 337-343

محمّدقلی نادعلیان؛ حسن تاج بخش؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ علی رضاخانی؛ سوسن سیمانی؛ محمود بلورچی


10. گزارش ادم شدید ملتحمه، ناشی از تورم ضربه‏ای برون شامه قلب در یک گوساله 10 ماهه نژاد هلشتاین

صفحه 345-348

احسان ترکی؛ بابک سجادی؛ امیر زیدآبادی؛ محدثه مقامی‌پور؛ سولماز ناصرلی؛ فاطمه قاسمی؛ شکوفه حساس