دوره و شماره: دوره 6، 3 (23) پاییز - شماره پیاپی 23، پاییز 1391، صفحه 1597-1664 
1. وضعیت سل دامی در ایران و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن

صفحه 1597-1604

محمدقلی نادعلیان؛ حسن تاج بخش؛ محمود بلورچی؛ علی رضاخانی؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ علی اسلامی


3. کم‌خونی همولیتیک ناشی از مسمومیت تجربی با پیاز در گوسفند قزل ایرانی

صفحه 1613-1619

یعقوب حاجی صادقی؛ مجید فرتاش وند؛ مهدی شکوهی؛ سیدرضی بهاورنیا


6. مطالعه الکترولیت‌های سرم و مایع آسیت در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

صفحه 1637-1641

عزت اله فتحی هفشجانی؛ مجید غلامی؛ محسن جعفریان دهکردی؛ احسان علی آقایی


7. بررسی ارتباط میزان ویتامین A، ویتامین E و برخی از عناصر کمیاب سرمی تلیسه‌های جایگزین دچار کاهش رشد

صفحه 1643-1646

علی صادقی نسب؛ بهرام دادمهر؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی حسن پور؛ علی اصغر بهاری