دوره و شماره: دوره 7، 1 (25) بهار - شماره پیاپی 25، بهار 1392، صفحه 1736-1827 
3. اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب

صفحه 1754-1761

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سیدرضا فاطمی؛ مرضیه ارجمندنژاد


6. مقایسه تأثیر عصاره مرزه خوزستانی و ویتامین C در پیشگیری از چسبندگی‌های پس از جراحی محوطه بطنی در مدل موش صحرایی

صفحه 1786-1792

آیدا نجفیان؛ آذین علوی؛ کامبیز امجدی گلپایگانی؛ سکینه دادیپور؛ علی صفری مرادآبادی؛ صغری فلاحی؛ آزیتا فرامرزی