دوره و شماره: دوره 7، 2 (26) تابستان - شماره پیاپی 26، تابستان 1392، صفحه 1828-1912 
4. تاثیر افزایش انرژی جیره و همزمان‌سازی فحلی بر هورمون‌های استروئیدی و شاخص‌های تولید مثلی در تلیسه‌های هلشتاین

صفحه 1856-1872

اکبر پیرستانی؛ امیر عباس امامی میبدی؛ غلامرضا قلمکاری؛ شاهین اقبال سعیدی ابواسحقی


5. تغییرات فصلی ویتامین A سرم در اسب ‌های عرب خوزستان

صفحه 1874-1880

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ پریسا مختاری