دوره و شماره: دوره 7، 4 (28) زمستان - شماره پیاپی 28، زمستان 1392، صفحه 268-356 
2. بررسی شمارش گویچه‌های سفید متعاقب تجویز تکنیسیوم-m99 در گربه

صفحه 278-284

غلامرضا اسدنسب؛ شهرام دبیری‌اسکویی؛ سیدعلی شبستری‌اصل؛ بابک محمودیان؛ آیتک اسدنسب


4. بررسی تاثیر مقادیر مختلف عصاره الکلی بره‌موم زنبور عسل در ترمیم زخم پوستی و پاسخ ایمنی و بقاء ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 300-312

نسرین چوبکار؛ عباسعلی ساری؛ علیرضا بلندنظر؛ هاشم حشمتی؛ فروغ محمدی؛ نسترن شهبازیان؛ امیرمحمد امامی راد؛ پیام یاری