دوره و شماره: دوره 9، 4 (36) زمستان - شماره پیاپی 36، زمستان 1394، صفحه 275-346 
5. مقایسه بالینی و هیستوپاتولوژی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش‌داروی بیهوشی در کبوتر

صفحه 317-326

فرشاد لطفی؛ غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ نریمان شیخی؛ سعید حصارکی


8. بررسی شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در اسب‌های تعدادی از اسب‌داری‌های تهران با استفاده از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

صفحه 347-365

محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی؛ علیرضا نفیسی مظفر؛ صمد لطف الله زاده؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور