گزارش درمان کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکیشن در 13 قلاده سگ و 4 قلاده گربه (19 چشم)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

2 دارای بورد تخصصی جراحی دامپزشکی

3 دانشجوی دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشجوی دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5 دانشجوی دوره دکتری تخصصی جراحی، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

چکیده

کدورت لنز ممکن است به دلایل متفاوت، در اندازه­ها، اشکال و محل­های مختلفی از لنز ایجاد شود .ازآن­جایی که تاکنون درمان دارویی موثری برای عارضه تأیید نشده است، از دیرباز جراحی با روش‌های گوناگون از جمله فیکوامولسیفیکیشن تنها راه درمان محسوب می‌گردد. این مطالعه گزارشی از درمان جراحی کاتاراکت با به­کارگیری روش فیکوامولسیفیکیشن در سگ و گربه را در ایران ارائه می­کند.پس از تشخیص کاتاراکت و مشخص­کردن بیماران مناسب برای جراحی، برداشت لنز با روش فیکوامولسیفیکیشن در 13 سگ و 4 گربه (19 چشم) انجام شد و عوارض پس از جراحی بررسی گردید. بینایی با مشاهده الگوی راه رفتن سنجیده شد ولی معیار اصلی بینایی و افزایش احتمالی کیفیت زندگی بر اساس پرسش از صاحبان بیماران بود. شایع­ترین عوارض پس از جراحی التهاب لایه عروقی چشم (uveitis) و حضور رشته­های فیبرینی ناشی از ترومای حین جراحی در کپسول خلفی لنز بود. در سه سگ التهاب قرنیه، در یک سگ گلوکوم و در یک سگ ادم قرنیه از عوارض دیگر پس از جراحی بود. رفلکس مردمک به نور تنها در 3 سگ و یک گربه پس از جراحی منفی بوده و به گفته صاحب بیمار وضعیت بینایی بهبود نیافته بود. به­طورکلی هرچه بیمار در سن پائین و با درجه خفیف­تری از روند بیماری کاتاراکت مراجعه کرده بود، پیش‌آگهی جراحی فیکوامولسیفیکیشن بهتر بود و موجب افزایش کیفیت زندگی گردید، چراکه به­تعویق انداختن عمل جراحی تا زمان رسیدن کاتاراکت به مراحل پیشرفته و ایجاد التهاب لایه عروقی چشم ناشی از متلاشی شدن عدسی مبتلا به کاتاراکت بر پیش‌آگهی جراحی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cataract treatment by phacoemulsification in 13 dogs and 4 cats (19 eyes): a clinical report

نویسندگان [English]

 • Hamidreza fattahian 1
 • roozbeh Moridpour 2
 • kimia mansouri 3
 • Nikta Mansouri 4
 • Mahya Jazini Dorcheh 5
1 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Scinces, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
2 board certified veterinary surgeon
3 Resident of veterinary surgery, Islamic Azad university science and research branch
4 Resident of veterinary surgery at Islamic Azad university science and research branch
5 Postgraduate Student of Surgery, Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Scinces, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
چکیده [English]

Cataract may develop due to several causes with various sizes and shapes and in different parts of the lens. Because no effective medical treatment has been confirmed for this disease, surgery using different techniques including phacoemulsification is the only treatment option.  This study is a report of surgical treatment of cataract using phacoemulsification technique in dogs and cats in Iran. After diagnosis of cataract and proper case selection, lens extraction was performed by phacoemulsification in 13 dogs and 4 cats (19 eyes) and post-operative complications were evaluated. Patient vision was assessed by walking pattern but the predominant vision criterion and probable increase in quality of life was owner declaration. Uveitis and traumatic posterior capsule fibrosis were the most prevalent post-operative complications. Three dogs developed keratitis, one showed glaucoma and another one corneal edema. Pupillary light reflex (PLR) was negative only in 3 dogs and one cat postoperatively and there was no vision improvement according to owner declaration. Generally, the prognosis of phacoemulsification was better in younger patients with milder progression of cataract and it increased quality of life because postponing surgery until the cataract reaches advanced stages of maturity and development of lens induced uveitis affects the prognosis of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cataract
 • Phacoemulsification
 • Dog
 • Cat
 • Fischer, M.C. and Meyer-Lindenberg, A. (2014). Cataracts in dog overview and guideline for decision making in treatment. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere, 42(6): 411-23.
 • Gilger, B.C. (2002). Lens. In: Text Book of Small Animal Surgery. Slatter, D. editor. 3rd ed., USA: Saunders, pp: 1402-1418.
 • Gould, D. (2002). Clinical assessment of cataracts in dogs. In Practice, 24(1): 28-34.
 • Kaur, A., Gupta, V., Christopher, A.F., Malik, M.A. and Bansal, P. (2017). Nutraceuticals in prevention of cataract – An evidence based approach. Saudi Journal of Ophthalmology, 31(1): 30-37.
 • Kibar, M., Evereklioğlu, C. and Doğan, Z. (2014). Treatment of ophidism-induced bilateral canine cataract by extracapsular lens extraction and intraocular lens implantation. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(4): 416-419.
 • Kopala, R.L. (2008). Unilateral phacoemulsification and intraocular lens implantation in a dachshund. Canadian Veterinary Journal, 49(10): 1031-1036.
 • Lim, C.C., Bakker, S.C., Waldner, C.L., Sandmeyer, L.S. and Grahn, B.H. (2011). Cataracts in 44 dogs (77 eyes): A comparison of outcomes for no treatment, topical medical management, or phacoemulsification with intraocular lens implantation. Canadian Veterinary Journal, 52(3): 283-288.
 • Martin, C.H. (2009). Ophthalmic diseases in veterinary medicine. 2nd ed., London: Manson Publishing, pp: 369-400.
 • Merkoudis, N., Matsson, A.W. and Granstam, E. (2014). Comparison of preoperative subconjunctival injection of methylprednisolone and standard postoperative steroid drops after uneventful cataract surgery. Acta Ophthalmologica, 2014(92): 623-628.
 • Mitchell, N. (2006). Treatment of canine cataracts using phacoemulsification part one: when to refer. UK Veterinary Companion Animal, 11(3): 83-87.
 • Mitchell, N. (2006). Treatment of canine cataracts using phacoemulsification part two: Assessment at downland veterinary group and surgical protocol. UK Veterinary Companion Animal, 11(4): 78-81.
 • Moore, D.L., McLellan, G.J. and Dubielzig, R.R. (2003). A study of the morphology of canine eyes enucleated or eviscerated due to complications following phacoemulsification. Veterinary Ophthalmology, 6(3): 219-226.
 • Ofri, R. (2008). Lens. In: Slatter’s fundamentals of veterinary ophthalmology. Maggs, D.J., Miller, P.E. and Ofri, R. editors. 4th ed., USA: Saunders, pp: 258-276.
 • Pollreisz, A. and Schmidterfurth, U. (2010). Diabetic Cataract-Pathogenesis, Epidemiology and Treatment. Journal of Ophthalmology, Article ID 608751, 8 pages.
 • Yi, N.Y., Park, S.A., Jeong, M.B., Kim, W.T., Kim, S.E., Chae, J.M., et al. (2006). Phacoemulsification and acryl foldable intraocular lens implantation in dogs: 32 cases. Journal of Veterinary Sciences, 7(3): 281-285.