دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثر بتا‌‌آسارون بر غلظت فاکتور نکروز توموری آلفا در مدل موش صحرایی آلزایمری-شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30495/jvcp.2020.670353

گلشید ساکی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ اکبر وحدتی؛ نگار پناهی


2. اثر محافظتی عصاره اتانولی خاکشیر (Descurainia sophia) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در مسمومیت کبدی القاءشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30495/jvcp.2020.670355

محبوبه محلوجی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


3. اثر سولفات منیزیم بر استرس اکسیداتیو القا شده توسط لتروزول در بافت تخمدانی موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.30495/jvcp.2020.561604.1182

زهرا اصلح نژاد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


4. بررسی فراوانی کریستال اوری و باکتری اوری در سگ های خانگی شهرستان اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.30495/jvcp.2020.1884139.1249

بهمن مصلی نژاد؛ سیده میثاق جلالی؛ داریوش غریبی؛ هادی طاهرزاده


5. تاثیر تزریق داخل عضله ترکیب سیانوکوبالامین-آهن دکستران (سیانوفرین) بر پارمترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بزغاله‌های بیست روزه مبتلا به پیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30495/jvcp.2020.1900233.1269

صمد لطف اله زاده؛ مصطفی عبداللهی؛ پرویز نوشیروانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مرتضی عبداللهی