دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثر بتا‌‌آسارون بر غلظت فاکتور نکروز توموری آلفا در مدل موش صحرایی آلزایمری-شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

گلشید ساکی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ اکبر وحدتی؛ نگار پناهی


2. اثر محافظتی عصاره اتانولی خاکشیر (Descurainia sophia) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در مسمومیت کبدی القاءشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

محبوبه محلوجی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


3. کارسینومای غده هپاتوئید در سگ: گزارش موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

فرشاد باغبان؛ امین بیاتی


4. آدنوکارسینومای متاستاتیک در یک گله مرغ تخمگذار (گزارش موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

سعید سیفی؛ علی افضلی لاریجانی


5. اثر سولفات منیزیم بر استرس اکسیداتیو القا شده توسط لتروزول در بافت تخمدانی موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.30495/jvcp.2020.561604.1182

زهرا اصلح نژاد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


6. ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژن حدت spvR در سالمونلا های جدا شده از کبد و تخمدان گله های مرغ تخمگذار صنعتی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.30495/jvcp.2020.1873299.1239

یونس انزابی؛ حسین نیک پیران؛ امیر اللهیاری


7. تاثیر عصاره هیدرو‌الکلی بابونه‌ رومی (.Anthemis nobilis L) بر پارامتر‌های تولید مثلی و رفتاری موش‌های صحرایی تحت استرس عدم ‌تحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

10.30495/jvcp.2020.1879247.1244

مهرداد نشاط قراملکی؛ یاسین باقری؛ مسعود دل آشوب؛ حسام رفیعی؛ علی محمد بهرامی؛ عارف دلخوش