دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثر بتا‌‌آسارون بر غلظت فاکتور نکروز توموری آلفا در مدل موش صحرایی آلزایمری-شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30495/jvcp.2020.670353

گلشید ساکی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ اکبر وحدتی؛ نگار پناهی


2. اثر محافظتی عصاره اتانولی خاکشیر (Descurainia sophia) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در مسمومیت کبدی القاءشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30495/jvcp.2020.670355

محبوبه محلوجی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


3. اثر سولفات منیزیم بر استرس اکسیداتیو القا شده توسط لتروزول در بافت تخمدانی موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.30495/jvcp.2020.561604.1182

زهرا اصلح نژاد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


4. بررسی فراوانی کریستال اوری و باکتری اوری در سگ های خانگی شهرستان اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.30495/jvcp.2020.1884139.1249

بهمن مصلی نژاد؛ سیده میثاق جلالی؛ داریوش غریبی؛ هادی طاهرزاده


5. گزارش موردی رخداد همزمان سنوروزیس و آنسفالیت لیستریایی در یک راس گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30495/jvcp.2020.1894379.1259

سیروس صادقیان چالشتری؛ مصطفی عبداللهی؛ سارا شکرپور؛ ایرج اشرافی تمای؛ مریم هاشمیان


6. تاثیر تزریق داخل عضله ترکیب سیانوکوبالامین-آهن دکستران (سیانوفرین) بر پارمترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بزغاله‌های بیست روزه مبتلا به پیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30495/jvcp.2020.1900233.1269

صمد لطف اله زاده؛ مصطفی عبداللهی؛ پرویز نوشیروانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مرتضی عبداللهی


7. ارزیابی شاخص قلبی به عنوان معیاری جهت خاتمه احیاء با مایع درمانی در سگ های دچار شوک هیپوولمیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.30495/jvcp.2020.1885116.1252

رضا آذرگون؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ هادی ایمانی راستابی


8. ارزیابی تشخیص سریع و بررسی حضور ژن‌های حدت اپرون‌ spv در جدایه‌های سالمونلا با استفاده از روش‌های مولکولی simplexPCR و multiplexPCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.30495/jvcp.2020.1892589.1257

سمیه یزدی امیرخیز؛ یونس انزابی؛ ساناز مهمازی