دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر محافظتی عصاره اتانولی خاکشیر (Descurainia sophia) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در مسمومیت کبدی القاءشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30495/jvcp.2020.670355

محبوبه محلوجی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


2. اثر سولفات منیزیم بر استرس اکسیداتیو القا شده توسط لتروزول در بافت تخمدانی موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.30495/jvcp.2020.561604.1182

زهرا اصلح نژاد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


3. تاثیر تزریق داخل عضله ترکیب سیانوکوبالامین-آهن دکستران (سیانوفرین) بر پارمترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بزغاله‌های بیست روزه مبتلا به پیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30495/jvcp.2020.1900233.1269

صمد لطف اله زاده؛ مصطفی عبداللهی؛ پرویز نوشیروانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مرتضی عبداللهی


4. بررسی اثر بربرین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی توسط لتروزول در موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.30495/jvcp.2021.1865570.1223

صبا صفدرپور؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی


5. تأثیر سطوح مختلف والین در جیره‌های کم پروتئین بر ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.30495/jvcp.2021.1910890.1282

محسن دانشیار؛ خسرو پارسایی مهر؛ پرویز فرهومند؛ حسین جانمحمدی؛ مجید علیایی


6. تأثیر پیش‌تیمار پره‌بیوتیکی بر آسیب‌‌های بافتی در بچه‌ماهیان تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)‌، مواجهه‌یافته با نانو‌ذرات نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.30495/jvcp.2021.1902449.1270

فرحناز کاکاوند؛ سید علی اکبر هدایتی؛ مریم رضایی شادگان؛ علی جافر نوده؛ سعید مداح


7. بررسی ارتباط شیوع سرمی بیماری گورم با متغیرهای سن، جنس، نژاد، بیماری تنفسی و منطقه جغرافیایی در شهرستان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.30495/jvcp.2021.1921987.1295

سینا مقدم؛ علی حسن پور؛ جلال شایق