کلیدواژه‌ها = مدل حیوانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال ‌علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در مدل حیوانی

دوره 13، 3 (51) پاییز، پاییز 1398، صفحه 271-279

10.30495/jvcp.2019.669210

یاسین باقری؛ منصور خاکپور؛ حمید ذیحق؛ علیرضا براتی