کلیدواژه‌ها = ویروس مارک
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی مولکولی ویروس مارک در ماکیان خانگی با ضایعات ندولی در ارگان‌های احشایی

دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 151-161

10.30495/jvcp.2019.666729

مجید غلامی آهنگران؛ الهام مقتدایی؛ آسیه احمدی