کلیدواژه‌ها = عصاره برگ زیتون
تعداد مقالات: 1
1. اثرات بیوشیمیایی عصاره الکلی برگ زیتون در موش‌های صحرایی اواریکتومی‌شده

دوره 12، 3 (47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 233-241

محمدرضا نصیرزاده؛ جعفر رحمانی کهنموئی