کلیدواژه‌ها = قطعات
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروکاردیوگرام در گاومیش رودخانه‌ای خوزستان (Bubalus bubalis)

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 225-232

علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجی‌کلائی؛ سجده کمالی مجاوری لنگرودی؛ علی رضاخانی؛ رضا فاطمی طباطبایی