کلیدواژه‌ها = جفت‌ماندگی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه میزان اسید سیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین

دوره 13، 3 (51) پاییز، پاییز 1398، صفحه 281-289

10.30495/jvcp.2019.669351

افسانه حسن پور؛ رضا نارنجی ثانی؛ کیوان کرامتی؛ محمود احمدی همدانی