کلیدواژه‌ها = موش سوری
تعداد مقالات: 4
1. نقش سترورلیکس در حفاظت از تغییرات مورفولوژیکی و فراساختاری اپی‌تلیوم ژرمینال بافت بیضه به دنبال آسیب‌های ایجادشده توسط سیکلوفسفامید در موش سوری

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 285-299

10.30495/jvcp.2020.1908974.1279

داریوش محمدنژاد؛ جمال عیوضی ضیایی؛ ایدا اعظمی؛ محمدرضا ولیلو؛ حسین راستا؛ علی عابدالهی


2. بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص‌های مقاومت انسولینی در موش سوری

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 313-323

علی کارگری رضاپور؛ رعنا وطن دوست


3. اثر وراپامیل، نیفدیپین و دیلتیازم بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موش سوری

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1388، صفحه 555-563

میرهادی خیاط نوری؛ جواد محمودی؛ محمدرضا حسینچی قره آغاجی


4. مطالعه اثر تجویز طولانی مدت کتوکونازول بر ضرایب اسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 285-293

سید اسماعیل صفوی؛ میر هادی خیاط نوری؛ فرهاد عظیمی