کلیدواژه‌ها = کتامین
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثرات بالینی و آسیب‌شناسی‌بافتی کتوپروفن و میدازولام به‌عنوان پیش‌داروی بیهوشی در کبوتر

دوره 12، 3 (47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 273-280

هادی حاجی زاده؛ غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ سعید حصارکی


2. مقایسه بالینی و هیستوپاتولوژی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش‌داروی بیهوشی در کبوتر

دوره 9، 4 (36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 317-326

فرشاد لطفی؛ غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ نریمان شیخی؛ سعید حصارکی


3. مطالعه مقایسه‌ای اثرات تضعیفی عصاره ریشه سنبل الطیب، دیازپام و کتامین بر سیستم اعصاب مرکزی در گربه

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1411-1417

رامین کفاشی الهی؛ میرهادی خیاط نوری؛ جواد محمودی