کلیدواژه‌ها = کورینه باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل باکتریایی جدا شده از آبسه‌های کبدی گاو در گاوهای کشتاری کشتارگاه ارومیه

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1405-1410

عبداله عراقی سوره؛ عبداله حبیب ساوچبلاغی