کلیدواژه‌ها = بتاگلوکان مخمر
تعداد مقالات: 2
1. اثر بتاگلوکان مخمر بر میزان آلبومین، گلوبولین، اوره و پروتئین تام پلاسمای جوجه‌های گوشتی

دوره 7، 2 (26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 1882-1888

علی کارگری رضاپور؛ سمیه قبادی؛ افشین ذاکری


2. تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه‌های گوشتی

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1709-1713

علی کارگری رضاپور؛ مهسا علی حسین مسلک؛ سجاد سلیمانی؛ افشین ذاکری