کلیدواژه‌ها = اسب عرب
تعداد مقالات: 7
1. نقش شاخصه‌های ژنتیکی در تعیین نژاد اسب‌های عرب

دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 187-197

10.30495/jvcp.2019.666731

سروین جباری؛ محمدرضا مشایخی؛ علی حسن پور


2. اثر تمرین فیزیکی بر غلظت برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسب عرب

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 145-155

علی رضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ مرضیه ارجمند نژاد


3. تغییرات فصلی ویتامین A سرم در اسب ‌های عرب خوزستان

دوره 7، 2 (26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 1874-1880

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ پریسا مختاری


4. اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب

دوره 7، 1 (25) بهار، بهار 1392، صفحه 1754-1761

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سیدرضا فاطمی؛ مرضیه ارجمندنژاد


6. مطالعه اثر تجویز خوراکی اسید آسکوربیک بر توانایی ورزشی اسب‌های عرب

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 145-151

محمد مشایخی؛ میر هادی خیاط نوری؛ علی حسن پور؛ بهرام عمواوغلی تبریزی


7. بررسی تأثیر تزریق ویتامین E و سلنیوم بر سطح سرمی هورمون‌های T3 و T4 در اسب نژاد عرب

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 165-170

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ علی حسن‌پور؛ منصور خاکپور؛ هوشنگ محمدپور تنها