کلیدواژه‌ها = طیور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداری‌های گوشتی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 411-416

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ رضا جعفری


2. مطالعه تجربی اثر روش‌های پخت کبابی، میکروفر و آب‌پز نمودن بر باقی‌مانده انروفلوکساسین در بافت‌های خوراکی طیور

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1256-1259

افشین جوادی؛ حمید میرزایی؛ سیدامین خطیبی؛ علی مناف حسینی


3. بررسی میزان سرمی اسید اوریک، پروتئین تام، آلبومین، کلسیم و فسفر در مرغان تخمگذار مبتلا به سندرم نقرس

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 987-995

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ حسین نیک پیران؛ شایان حلبی


4. مطالعه باقی‌مانده کلرامفنیکل در گوشت طیور به روش الایزا در اصفهان

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1387، صفحه 203-207

ابراهیم رحیمی؛ محسن جعفریان