کلیدواژه‌ها = بیضه
تعداد مقالات: 10
2. نقش سترورلیکس در حفاظت از تغییرات مورفولوژیکی و فراساختاری اپی‌تلیوم ژرمینال بافت بیضه به دنبال آسیب‌های ایجادشده توسط سیکلوفسفامید در موش سوری

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 285-299

10.30495/jvcp.2020.1908974.1279

داریوش محمدنژاد؛ جمال عیوضی ضیایی؛ ایدا اعظمی؛ محمدرضا ولیلو؛ حسین راستا؛ علی عابدالهی


3. اثر کوآنزیم Q10 بر بافت بیضه پس از اصلاح کریپتورکیدیسم تجربی در موش ‌صحرایی

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 169-184

10.30495/jvcp.2020.567460.1193

آرش شکاری؛ سیداسماعیل صفوی؛ غفور موسوی


7. مطالعه اثرات محافظتی عصاره ریزوم زنجبیل بر آسیب ناشی از استرس گرما در بیضه موش

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 183-192

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ منصور خاکپور


8. اثر عصاره گیاه خارخاسک بر بافت‌شناسی و اندازه بیضه در موش صحرایی

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1043-1049

رامین کفاشی الهی؛ غفور موسوی؛ سجاد حجازی؛ میرهادی خیاط نوری؛ سبحان کلانتری


9. مطالعه ماکروسکپی نزول بیضه در جنین بز

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 619-630

سید سجاد حجازی؛ حسن گیلانپور


10. اولین گزارش آلودگی بیضه اسب به ستاریا اکینا در تبریز

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1387، صفحه 9-12

یعقوب قره داغی؛ حسین جدیری؛ سید رضا روحانی