کلیدواژه‌ها = دیابت
تعداد مقالات: 12
2. بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص‌های مقاومت انسولینی در موش سوری

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 313-323

علی کارگری رضاپور؛ رعنا وطن دوست


3. ارزیابی تغییرات شاخص‌های سرمی آسیب قلبی در موش‌های صحرایی‌دیابتی شده با آلوکسان

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 243-249

یعقوب حاجی صادقی؛ مجید فرتاش وند


5. مطالعه تاثیر حفاظتی نارینژنین بر آسیب پیش رس کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 39-52

داریوش مهاجری؛ غفور موسوی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی


9. تأثیر عصاره اتانولی زعفران بر هیستوپاتولوژی و شاخص‌های آسیب بافت کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1305-1313

محمد رهبانی نوبر؛ داریوش مهاجری؛ علی رضایی؛ عادل رضائی مقدم


10. تأثیر عصاره چای سبز بر آسیب‌شناسی بافتی و شاخص‌های سرمی آسیب بافت کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1315-1324

علی اکبر ابوالفتحی؛ علی رضایی؛ غفور موسوی؛ محمدرضا ولیلو؛ بهبود جعفری


12. مطالعه هیستوپاتولوژی اثرات محافظتی عصاره الکلی کلاله زعفران بر تغییرات بافتی کبد و کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی شده توسط آلوکسان

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 129-143

داریوش مهاجری؛ مهران مسگری عباسی؛ غفور موسوی؛ یوسف دوستار؛ بهرام عمواوغلی تبریزی