کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 11
3. مطالعه‌ای بر فلور قارچی سطح چشم سالم در گاوهای بومی ایران

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 596-602

توحید نوری؛ عبداله عراقی سوره


4. مطالعه فراوانی انواع آسیب‌های ریوی در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 229-238

عبداله عراقی سوره؛ مرتضی حسین‌زاد نازلو؛ مهران نصیری


5. نیستاگموس پاندولی ایدیوپاتیک در گاوهای شهرستان ارومیه

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1281-1285

عبداله عراقی سوره؛ کومار حسین زاده


6. مطالعه کشتارگاهی و باکتری شناختی آبسه‌های کبدی در گوسفندان کشتاری کشتارگاه شهرستان ارومیه

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1007-1012

عبداله عراقی سوره؛ علی حسن پور؛ امیر سلیم پور


9. بررسی میزان فراوانی لینگواتولا سراتای بالغ در سگ‌های ولگرد شهرستان ارومیه

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1389، صفحه 765-771

سهراب رسولی؛ امیر امنیت طلب؛ محمد صدقیان؛ بکتاش حاجی کریم لو؛ افشین عزیزپور ساریجه؛ کمال جعفری


10. بررسی فصلی عیار سرمی روی در گاوهای مشکوک به کمبود و ارتباط آن با جیره در گاوداری‌های صنعتی ارومیه

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 637-643

شیرزاد اسماعیلی ثانی؛ محمد قلی نادعلیان؛ محمد نوری؛ مهدی سخا


11. بررسی میزان آلودگی کلیه و طحال نشخوارکنندگان اهلی به نوچه لینگواتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 295-300

سهراب رسولی؛ بهادر حاجی محمدی؛ سید شمس الدین اطهاری؛ رضا اسدی عیسی کان؛ مهران مجرد