کلیدواژه‌ها = گاو شیری
تعداد مقالات: 14
1. بررسی وضعیت اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به کتوز تحت‌بالینی و آندومتریت بالینی

دوره 13، 4 (52) زمستان، زمستان 1398، صفحه 385-397

10.30495/jvcp.2020.670410

فرهاد بلاری مهیاری؛ مریم کریمی دهکردی؛ محمدرضا ناظم


2. وقوع درماتوفیتوز در گروه‌های سنی مختلف در یکی از گاوداری‌های شیری اطراف تهران

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 349-356

سیروس صادقیان چالشتری؛ عقیل شریف زاده؛ جواد راغ؛ حمید توانایی منش؛ علی احمدی


3. بررسی عوامل باکتریایی ورم پستان تحت‌بالینی در گاوهای شیری مجتمع کشت‌وصنعت و دامداری نگین سبز ماکو

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 379-388

مهدی شکوهی؛ چنگیز احمدی زاده؛ امیرعلی کاوه


4. ارزیابی تغییرات شاخص های سرمی آسیب قلبی مرسوم در گاوهای مبتلا به ورم پستان حاد

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 53-59

میثم فلاح؛ مجید فرتاش وند؛ حسین کوچک زاده عمران؛ امیر علی کاوه


5. تاثیر سه روش همزمان‌سازی فحلی اوسینک، کوسینک و پروستاگلاندین بر میزان باروری گاوهای شیری مبتلا به کاهش باروری

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 631-636

حبیب چراغی؛ خسرو پارسائی مهر؛ علی حسین خانی؛ صادق علیجانی؛ حسین دقیق کیا


6. ارزیابی تاثیر استفاده از مکمل خوراکی روی و مس بر میزان لنگش و کارایی تولیدمثلی در گاوهای شیری

دوره 6، 2 (22) تابستان، تابستان 1391، صفحه 1583-1588

حسین کوچک زاده عمران؛ میثم فلاح؛ مجید فرتاش وند؛ امیرمنصور وطن خواه


7. بررسی رابطه غلظت ازت اوره شیر (MUN) با پارامترهای باروری در گاوداری‌های شیری شهرستان تبریز

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1233-1245

صمد مسافری؛ سعید اتحاد؛ حسین کوشاور


9. ارزیابی رابطه برخی متابولیت‌ها و عناصر خونی با تشکیل فولیکول مقاوم تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1019-1025

زهرا مراتی؛ غلامعلی مقدم؛ سید عباس رأفت


10. بررسی فصلی عیار سرمی روی در گاوهای مشکوک به کمبود و ارتباط آن با جیره در گاوداری‌های صنعتی ارومیه

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 637-643

شیرزاد اسماعیلی ثانی؛ محمد قلی نادعلیان؛ محمد نوری؛ مهدی سخا


11. بررسی میزان شیوع هیپرکراتوز نوک سرپستانک در گاوداری‌های شیری تبریز

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1388، صفحه 539-545

صمد مسافری؛ آیدین محمدی


13. بررسی فصلی میزان سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در گاوهای شیری کشتار شده در کشتارگاه تبریز

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 119-124

امیرپرویز رضایی صابر؛ مجید خویلو؛ یوسف نوری خشندرق


14. بررسی میان فصلی عیار سرمی سدیم و پتاسیم در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 1، 4 (4) زمستان، زمستان 1386، صفحه 239-243

امیرپرویز رضایی‌صابر؛ علی حسن‌پور؛ علیرضا ابراهیم‌نژاد