کلیدواژه‌ها = ماهیان زینتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع انگل های خارجی ماهیان زینتی در استان قزوین

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1394، صفحه 31-39

جابر داودی؛ شاهرخ شیرازی؛ افشین بهمن شبستری؛ محمد فرحی