کلیدواژه‌ها = شیر
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تأثیر برخی از پروبیوتیک‌ها بر سرعت رشد سالمونلا پاراتیفی در شیر در شرایط رشد توأمان

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 875-882

حمید میرزائی؛ افشین جوادی؛ یوسف انگوری


3. مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 319-325

افشین دواساز تبریزی؛ روز علی باتوانی؛ سیامک عصری رضائی؛ ملاحت احمدی؛ حمید میرزایی