کلیدواژه‌ها = کشتارگاه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی وجود زخم شیردان در گاوهای بومی کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 131-139

سیدمحسن موسوی؛ سعید عظیم‌پور؛ سیدمحمد حسینی


3. مطالعه کشتارگاهی و باکتری شناختی آبسه‌های کبدی در گوسفندان کشتاری کشتارگاه شهرستان ارومیه

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1007-1012

عبداله عراقی سوره؛ علی حسن پور؛ امیر سلیم پور


4. بررسی سرولوژیکی بروسلوز گوسفند و بز درکشتارگاه های استان آذربایجانشرقی درسال 84-1383

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 15-19

افشین جوادی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده؛ محمدرضا جوادی؛ مهدی احمد خانلی