کلیدواژه‌ها = الایزا
تعداد مقالات: 14
4. بررسی مقایسه‌ای تیتر حاصل از واکسن‌های Avinew و La Sota در جوجه‌های گوشتی به روش ELISA

دوره 7، 1 (25) بهار، بهار 1392، صفحه 1794-1804

عادل فیضی؛ پیمان بیژن زاد؛ کامروز کابلی


6. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در مردان و زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان میانه به روش الایزا

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1435-1445

جابر داوودی؛ محمد صدقیانی؛ افشین بهمن شبستری؛ سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ کمال جعفری


7. بررسی میزان آنتی بادی علیه ویروس BVD در مخازن شیر گاوداری‌های شیری تبریز با سابقه سقط جنین در سال 90-1389

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1471-1476

منصور خاکپور؛ هیوا احمدی؛ علیرضا منادی؛ صمد مسافری


8. بررسی سرولوژیکی عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های گوشتی استان اردبیل

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1363-1368

حسین نیک‌ پیران؛ شهرام عباسی باهنر؛ پیمان بیژن‌ زاد؛ مهدی تقوی ملایی


10. بررسی شیوع بیماری اسهال ویروسی گاوان به روش الایزای غیر مستقیم در گاوهای شیری هلشتاین منطقه تبریز

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1067-1073

افشین دواساز تبریزی؛ پیمان زارع؛ یوسف داودی؛ صمد مسافری؛ مهران علمداری


11. ارزیابی رابطه برخی متابولیت‌ها و عناصر خونی با تشکیل فولیکول مقاوم تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1019-1025

زهرا مراتی؛ غلامعلی مقدم؛ سید عباس رأفت


13. بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس کم خونی عفونی اسب ها در منطقه تبریز

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 837-841

علی حسن پور؛ امیرپرویز رضایی صابر؛ فرهاد موسی خانی


14. مطالعه باقی‌مانده کلرامفنیکل در گوشت طیور به روش الایزا در اصفهان

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1387، صفحه 203-207

ابراهیم رحیمی؛ محسن جعفریان