کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
تعداد مقالات: 42
1. بررسی اثر عصاره اتانولی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) بر مسمومیت کبدی القاء‌شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

فاطمه شیرین آبادی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ علی حائری


2. اثر محافظتی عصاره اتانولی خاکشیر (Descurainia sophia) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در مسمومیت کبدی القاءشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

محبوبه محلوجی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان


3. بررسی اثر بتا‌‌آسارون بر غلظت فاکتور نکروز توموری آلفا در مدل موش صحرایی آلزایمری-شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

گلشید ساکی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ اکبر وحدتی؛ نگار پناهی


4. بررسی اثر سیمواستاتین بر آسیب کلیوی القاء‌شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی

دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 121-132

زهرا بنی اسدی راد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ علی حائری


7. اثرات بیوشیمیایی عصاره الکلی برگ زیتون در موش‌های صحرایی اواریکتومی‌شده

دوره 12، 3 (47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 233-241

محمدرضا نصیرزاده؛ جعفر رحمانی کهنموئی


8. مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شلغم بر مسمومیت کبدی ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 167-178

سعید خداداد؛ داریوش مهاجری؛ رامین کفاشی الهی


10. مطالعه اثرات محافظتی ویتامین E در برابر صدمات جنینی ایجادشده توسط لیپوپلی‌ساکارید‌ها در موش صحرایی

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 367-377

حسین محمدزاده؛ مسعود دل آشوب؛ منصور خاکپور


12. ارزیابی تغییرات شاخص‌های سرمی آسیب قلبی در موش‌های صحرایی‌دیابتی شده با آلوکسان

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 243-249

یعقوب حاجی صادقی؛ مجید فرتاش وند


13. بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه گزنه بر آسیب حاد کلیوی القاءشده با جنتامایسین در موش‌های صحرایی

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 251-262

مهدیه حاج جوادی؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی


19. مطالعه تاثیر حفاظتی نارینژنین بر آسیب پیش رس کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 39-52

داریوش مهاجری؛ غفور موسوی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی


21. مطالعه اثرات محافظتی کروسین بر آسیب ایسکمی-بازخونرسانی تجربی کبد در موش صحرایی

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 103-116

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ داریوش مهاجری


24. مطالعه اثرات محافظتی رزوراترول بر انفارکتوس تجربی میوکارد ایجاد شده توسط ایزوپروترنول در موش صحرایی

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 537-548

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ غفور موسوی؛ امیرپرویز رضایی صابر