کلیدواژه‌ها = باکتری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل باکتریایی ورم پستان تحت‌بالینی در گاوهای شیری مجتمع کشت‌وصنعت و دامداری نگین سبز ماکو

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 379-388

مهدی شکوهی؛ چنگیز احمدی زاده؛ امیرعلی کاوه