کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 16
2. بررسی شیوع تک‌یاخته‌های روده‌ای در سگ‌های شهرستان تبریز

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 105-111

حسین هاشم زاده فرهنگ


4. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 588-595

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ سیدرضی بهاورنیا


5. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداری‌های گوشتی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 411-416

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ رضا جعفری


7. بررسی میزان آنتی بادی علیه ویروس BVD در مخازن شیر گاوداری‌های شیری تبریز با سابقه سقط جنین در سال 90-1389

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1471-1476

منصور خاکپور؛ هیوا احمدی؛ علیرضا منادی؛ صمد مسافری


9. بررسی تنوع گونه‌ای و تغییرات فصلی کنه‌های سخت گوسفندان شهر تبریز در سال 1388

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1273-1279

میرهادی خیاط نوری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ


12. بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس کم خونی عفونی اسب ها در منطقه تبریز

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 837-841

علی حسن پور؛ امیرپرویز رضایی صابر؛ فرهاد موسی خانی


13. بررسی میزان شیوع سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در گوسفندان و بزهای شهرستان تبریز به روش الایزا

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1389، صفحه 753-757

حسین هاشم زاده فرهنگ؛ نسرین نوذری؛ فرید موذنی


14. بررسی آلودگی گربه‌های پرشین شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 691-698

شاهرخ شیرازی؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ سید علی شبستری اصل؛ یعقوب قره داغی


15. بررسی آلودگیهای کرمی لوله گوارش سگهای ولگرد و خانگی شهرستان تبریز

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 101-107

یعقوب قره داغی؛ سید علی شبستری اصل؛ رضا حسام ساداتی


16. بررسی میان فصلی عیار سرمی سدیم و پتاسیم در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 1، 4 (4) زمستان، زمستان 1386، صفحه 239-243

امیرپرویز رضایی‌صابر؛ علی حسن‌پور؛ علیرضا ابراهیم‌نژاد