کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان خوزستان

دوره 12، 1 (45) بهار، بهار 1397، صفحه 43-54

حمید هاشمی مهرجردی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود رضا صیفی شاپورآبادی


2. بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس لوسمی گاوان در گاوهای استان خوزستان

دوره 10، 2 (38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 143-153

سعید زمانی زاده؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری