کلیدواژه‌ها = جنس
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1394، صفحه 53-59

صابر ممقانی؛ عبداله عراقی سوره؛ مجید ابراهیمی حامد؛ مهدی فتاحی؛ حمید اکبری


2. بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان شهرستان اهواز

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1723-1727

علیرضا قدردان مشهدی؛ حسین حمیدی نجات؛ پریسا علیزاده نیا


3. بررسی عیار سرمی روی در گوسفندان منطقة میاندوآب در سال 87

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1389، صفحه 731-736

امیرپرویز رضایی صابر؛ یوسف داوودی؛ علی حسن پور