کلیدواژه‌ها = گاو
تعداد مقالات: 28
3. شناسایی مولکولی آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم (Anaplasma phagocytophilum) در گاوها و گوسفندان استان گیلان

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 263-283

10.30495/jvcp.2020.1904886.1274

نصرالله واحدی نوری؛ وحید نعمان؛ ابراهیم رحیم ابادی


5. شناسایی مایکوپلاسما بویس در گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی با استفاده از کشت و روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز بر اساس ژن‌های 16SrRNA و uvrC

دوره 12، 3 (47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 261-272

محسن ایمان‌‌دار؛ سید علی پوربخش؛ محمود جمشیدیان؛ تقی زهرائی صالحی


6. جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم درگاوهای هلشتاین سالم منطقه ارومیه

دوره 11، 2 (42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 115-121

میلاد سودی؛ عبداله عراقی سوره


8. ارزیابی یافته های بالینی و اولتراسونوگرافی روده ها در گاوهای مبتلا به بیماری یون

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 11-27

محمد طلوعی؛ غلامعلی مقدم؛ محدثه فهیمی


10. بررسی وجود زخم شیردان در گاوهای بومی کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 131-139

سیدمحسن موسوی؛ سعید عظیم‌پور؛ سیدمحمد حسینی


14. بررسی ارتباط میزان ویتامین A، ویتامین E و برخی از عناصر کمیاب سرمی تلیسه‌های جایگزین دچار کاهش رشد

دوره 6، 3 (23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 1643-1646

علی صادقی نسب؛ بهرام دادمهر؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی حسن پور؛ علی اصغر بهاری


16. مطالعه فراوانی باکتری اشرشیاکولی وروتوکسیکوژنیک در مدفوع گاوها و گوساله‌های کشتاری در کشتارگاه تبریز

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1379-1386

منصور خاکپور؛ فرهاد ناظری؛ جلیل خندقی؛ جلال شایق


17. شناسایی عوامل باکتریایی جدا شده از آبسه‌های کبدی گاو در گاوهای کشتاری کشتارگاه ارومیه

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1405-1410

عبداله عراقی سوره؛ عبداله حبیب ساوچبلاغی


18. نیستاگموس پاندولی ایدیوپاتیک در گاوهای شهرستان ارومیه

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1281-1285

عبداله عراقی سوره؛ کومار حسین زاده


19. بررسی غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی و انسولین در گاوهای مبتلا به تیلریوز

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1331-1336

علی حسن پور؛ سعید قاسم زاده؛ بهرام عمواوغلی تبریزی


20. بررسی سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی، انسولین و منیزیم در گاوهای شیری مبتلا به کتوز تحت بالینی

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1149-1159

علی صادقی نسب؛ علی حسن پور؛ حبیب صباغ سرای؛ سعید امیری صادقان


21. بررسی شیوع بیماری اسهال ویروسی گاوان به روش الایزای غیر مستقیم در گاوهای شیری هلشتاین منطقه تبریز

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1067-1073

افشین دواساز تبریزی؛ پیمان زارع؛ یوسف داودی؛ صمد مسافری؛ مهران علمداری


23. مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 319-325

افشین دواساز تبریزی؛ روز علی باتوانی؛ سیامک عصری رضائی؛ ملاحت احمدی؛ حمید میرزایی


24. بررسی پروتئین‌های فاز حادّ در گاوهای مبتلا به تورم ضربه‌ای صفاق و نگاری

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1387، صفحه 197-201

علی رضایی؛ امیرپرویز رضائی صابر؛ افشین دواساز تبریزی


25. تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سیتریک بر الگوی حرکتی اسپرم‌های اپیدیدیمی گاو در محیط Hams F10

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1387، صفحه 217-239

کیوان عبدی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم‌زاده نوا؛ امیرعلی کاوه؛ پژمان میرشکرایی