نویسنده = مصطفی عبداللهی
تعداد مقالات: 6
1. جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنس تیپA از شیردان 3 رأس بره‌ مبتلا به التهاب شیردان

دوره 15، 3 (59) پاییز، پاییز 1400

10.30495/jvcp.2022.1938475.1318

مصطفی عبداللهی؛ غلامرضا عبداله پور؛ ایرج اشرافی تمای؛ جمشید رزمیار؛ امیر اصغری باغخیراتی


3. گزارش موردی رخداد همزمان سنوروزیس و آنسفالیت لیستریایی در یک رأس گوسفند

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 301-314

10.30495/jvcp.2020.1894379.1259

سیروس صادقیان چالشتری؛ مصطفی عبداللهی؛ سارا شکرپور؛ ایرج اشرافی تمای؛ مریم هاشمیان


4. مقایسه تاثیر مکمل میکروویت و قطره خوراکی فرودراپ بر پارامترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بره‌های بیست روزه سالم و مبتلا به پیکا

دوره 14، 1 (53) بهار، بهار 1399، صفحه 25-35

10.30495/jvcp.2020.670897

صمد لطف‌اله‌زاده؛ مصطفی عبداللهی؛ پرویز نوشیروانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مرتضی عبداللهی


6. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی میوه‌ فلوس (Cassia fistula) برسرعت تخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

دوره 13، 1 (49) بهار، بهار 1398، صفحه 67-75

10.30495/jvcp.2019.664887

مصطفی عبداللهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمود احمدی همدانی؛ مرتضی عبداللهی؛ وحید شهبازی