نویسنده = حمیدرضا محمدی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه تاثیر مکمل میکروویت و قطره خوراکی فرودراپ بر پارامترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بره‌های بیست روزه سالم و مبتلا به پیکا

دوره 14، 1 (53) بهار، بهار 1399، صفحه 25-35

10.30495/jvcp.2020.670897

صمد لطف‌اله‌زاده؛ مصطفی عبداللهی؛ پرویز نوشیروانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مرتضی عبداللهی


3. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی میوه‌ فلوس (Cassia fistula) برسرعت تخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

دوره 13، 1 (49) بهار، بهار 1398، صفحه 67-75

10.30495/jvcp.2019.664887

مصطفی عبداللهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمود احمدی همدانی؛ مرتضی عبداللهی؛ وحید شهبازی