نویسنده = ناصر حقوقی راد
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص آلودگی گاومیش‌های‌ بومی به تیلریا اورینتالیس در استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش‌های مولکولی و میکروسکوپی

دوره 13، 1 (49) بهار، بهار 1398، صفحه 41-55

10.30495/jvcp.2019.664881

بابک نریمانی؛ ناصر حقوقی راد؛ پرویز شایان؛ صادق رهبری؛ کسری اسمعیل نیا