نویسنده = خسرو پارسایی مهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات عملکردی و برخی متابولیت‌هـای شکمبه‌ای و خونی جیره‌های حاوی خوراک ورمی‌کمپوست در بره‌های پرواری

دوره 11، 1 (41) بهار، بهار 1396، صفحه 37-47

کیان صادقی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمدزاده؛ خسرو پارسایی مهر؛ حسین جانمحمدی؛ وحید وقاری