نویسنده = علی حسین خانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استفاده از پروبیوتیک بر عملکرد و شاخص‌های سلامتی گوساله‌های هلشتاین

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 123-132

علی حسین خانی؛ منیره دره زرشکی پور؛ خسرو پارسائی مهر؛ حبیب چراغی؛ آرش جوانمرد