نویسنده = آیتک بخشایش خیابانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر هم‌زمان‌سازی فحلی و استفاده از GnRH بر برخی شاخص‌های سرمی و میزان باروری گوسفندان نژاد ماکویی در فصل تولیدمثل

دوره 12، 3 (47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 219-231

رسول بابازاده اقدم؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سیدعباس رافت؛ آیتک بخشایش خیابانی؛ سینا مقدم


2. بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر، متابولیت‌ها و کورتیزول خون در میش‌های نژاد قزل

دوره 11، 4 (44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 325-337

سکینه حسینی؛ غلامعلی مقدم؛ سیدعباس رافت؛ آیتک بخشایش خیابانی