نویسنده = یاسین باقری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر عصاره هیدرو‌الکلی گیاه بابونه‌ رومی (Anthemis nobilis L.) بر پارامتر‌های تولیدمثلی و رفتاری موش‌های صحرایی نر تحت استرس عدم ‌تحرک

دوره 14، 1 (53) بهار، بهار 1399، صفحه 61-71

10.30495/jvcp.2020.1879247.1244

مهرداد نشاط قراملکی؛ یاسین باقری؛ مسعود دل آشوب؛ حسام رفیعی؛ علی محمد بهرامی؛ عارف دلخوش


2. ارزیابی میزان تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال ‌علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در مدل حیوانی

دوره 13، 3 (51) پاییز، پاییز 1398، صفحه 271-279

10.30495/jvcp.2019.669210

یاسین باقری؛ منصور خاکپور؛ حمید ذیحق؛ علیرضا براتی


3. مطالعه تاثیر تجویز کاربامازپین بر تغییرات الکتروکاردیوگرام، فشار خون و اکوکاردیوگرام در سگ

دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 177-186

10.30495/jvcp.2019.666842

رامین کفاشی الهی؛ داریوش مهاجری؛ علی رضا نورآذر؛ یاسین باقری