نویسنده = رمضانعلی جعفری
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی سالمونلا از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 263-276

منصور میاحی؛ فروغ طلازاده؛ رمضانعلی جعفری؛ وحید کشاورز زمانیان


2. تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جداشده از ماکیان گوشتی در اهواز

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 327-336

رمضانعلی جعفری؛ مسعود قربانپور؛ تقی زهرائی صالحی؛ منصور میاحی؛ مصطفی قلی پورآذر